time

|Collection Web map Chinese

Login>>

User:

Paw:

Activities

More>>

online

More>>

Board of Advisors

Your current location  > Index> About the WUILR> Board of Advisors

 

  Wuhan University International Law Review
       Editorial Advisory Board

 

Prof. BAI Guimei            Prof. CHE Pizhao           Prof. CHEN Lihu      
        Prof. CHEN Zhidong     Prof. DENG Ruiping    Prof. DING Wei
        Prof. DU Xinli     Prof. FU Kuncheng        Prof. GU Zuxue
        Prof. HAN Jian                Prof. HAN Liyu             Prof. HUANG Feng
        Prof. HUANG Yao           Prof. Bing Bing JIA        Prof. JIANG Xinmiao
        Prof. JIN Kesheng            Prof. JIN Pengnian         Prof. KONG Qingjiang
        Mr.  LI Denghua              Prof. LI Guoan               Prof. LI Ming
        Prof. LI Xianbo               Prof. LIAO Yixin             Prof. LING Yan
        Prof. LIU Renshan          Prof. LIU Xiangshu
Prof. LIU Xiaohong
        Prof. LIU Ying                Prof. LU Song                 Prof. LÜ Yanfeng
        Prof. MA Decai               Prof. John Shijian Mo       Prof. MU Yaping
        Prof. QIN Xiaocheng       Prof. RAO Geping             Mr.  REN Ji
        Prof. SHAN Hailing         Prof. SHAN Wenhua         Prof. SHAO Jingchun
        Prof. SHAO Shaping        Prof. SHEN Juan              Prof. SHEN Sibao
        Prof. SI Yuzhuo              Prof. SONG Xixiang          Prof. SUN Nanshen
        Prof. TAO Kaiyuan         Prof. WANG Chuanli         Prof. WANG Guohua
        Prof. WANG Han           Prof. WANG Jinlan            Prof. WANG Jun
        Prof. WU Zhipan
Prof. WU Zhizhong         Prof. XIAO Bing
        Prof. XIE Shisong           Mr. XIONG Shizhong        Prof. XU Chongli
        Prof. XU Donggen          Dr.  XU Hong                    Prof. XUAN Zengyi
        Prof. YANG Liyan          Prof. YANG Song              Prof. YE Xingping
        Prof. YU Jinsong             Prof. YU Shicheng             Prof. ZENG Huaqun
        Prof. ZHANG Naigen       Prof. ZHANG Xiaodong     Prof. ZHANG Xuean
        Dr.  ZHANG Yong           Prof. ZHAO Jianwen          Prof. ZHAO Xiuwen
        Prof. ZHENG Yuanmin    Prof. ZHOU Hongjun         Prof. ZHOU Zhongfei
        Prof. ZHU Lanye             Prof. ZUO Haicong